BẢNG GIÁ CÁC LOẠI VIÊN THẢ LẨU MALAYSIA - SINGAPORE NHẬP KHẨU

1. VIÊN NHÂN PHÔ MAI MALAYSIA + 2. VIÊN NHÂN TRỨNG NHÍM MALAYSIA

3. VIÊN HẢI SẢN MALAYSIA + 4. ĐẬU - TÀU HŨ KI

4. SET MIX VIÊN THẢ LẨU